Beresjit Question Preview (ID: 1349)


Vragen Over Beresjit, 1ste Boek Vd Tora. Als Afsluiting Bij Beresjit Uit Werkboek 'Sidra Van De Week'. Leeftijd 6-8 Jaar. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

In welk land moesten Awraham en Sara gaan wonen?
a) Kena'an
b) Egypte
c) Oer
d) Nederland

Wat deed Sara toen ze hoorde dat zij een zoon zou krijgen?
a) huilen van blijdschap
b) lachen
c) dansen van vreugde
d) haar beste vriendin bellen

Waarom was Riwka een goede vrouw voor Jitschak?
a) Riwka was goed voor dieren
b) Riwka was gastvrij
c) Riwka kwam uit het geboorteland van Awraham
d) alle antwoorden zijn goed

Voor wat ruilt Esav zijn eerst-geboorte-recht met zijn broer Ja'akov?
a) voor een gebraden bokje
b) voor een nieuwe tent
c) voor een bord linzensoep
d) voor een kudde schapen

Met welke 2 zusjes trouwde Ja'akov?
a) Naomi en Ruth
b) Lea en Rachel
c) Sara en Riwka
d) Chawa en Mirjam

Met welke nieuwe naam wordt Ja'akov gezegend?
a) Joseef
b) Mosje
c) Jisra'eel
d) Awraham

Waar droomt Joseef over?
a) De zon, de maan en 11 sterren buigen voor hem.
b) 7 magere koeien eten 7 vette koeien op.
c) Vogels eten alle koekjes uit de mand op het hoofd van de bakker op.
d) Zijn vader koopt een jas met mooie kleuren voor hem

Wat gaan de broers van Joseef in Egypte doen?
a) hun broertje zoeken
b) slaven verkopen
c) graan kopen
d) op bezoek bij de Farao

Waar wordt Ja'akov begraven?
a) in een Egyptische pyramide.
b) in Kena'an bij zijn vader Jitschak en grootvader Awraham.
c) in Gosjen waar de hele familie woont.
d) in de woestijn.

Hoeveel kinderen heeft Ja'akov
a) 11 zonen
b) 13 zonen
c) 10 zonen en 2 dochters
d) 12 zonen en 1 dochter

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1349 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register