Wie Doet Wat In Sjoel? Question Preview (ID: 1315)


Vragen Over Personen In Sjoel Bij 'De Synagoge, Het Huis Van Het Joodse Volk' Hfdstk. 7.

Wat doet een rabbijn in sjoel?
a) lesgeven
b) drasja houden
c) choepa geven
d) alle drie goed

Wat is een chazan?
a) voorzanger
b) joodse goochelaar
c) sjoelbezoeker
d) koordirigent

Wat doet een gabbai?
a) hij/zij opent de sjoeldeur
b) hij/zij steekt de kaarsen aan
c) hij/zij laajent uit de Tora
d) hij/zij leest de Toratekst mee en verbetert zo nodig

Wat doet een ba'al koree?
a) hij/zij baalt als de dienst te lang duurt
b) hij/zij leest (laajent) uit de Tora tijdens de dienst
c) hij/zij slaat de pagina's van de Tora om
d) hij/zij zegt alle berachot

Wat doet een mora / moree?
a) lesgeven
b) diensten leiden
c) schoonmaken
d) maaltijden verzorgen

Wat is een sjammasj?
a) hulpkaars
b) bewaker
c) concierge
d) schlepper

Wat doet de maftir/maftira
a) hij/zij slaapt de hele dienst
b) hij/zij leest de Haftara
c) hij/zij doet allerlei maffe dingen
d) hij/zij opent de Aron Hakodesj

Wat doet de magbia?
a) hij/zij houdt de Sefer Tora omhoog
b) hij/zij rolt de Sefer Tora op
c) hij/zij haalt alle sidoerim op aan het einde van een dienst
d) hij/zij kleed de Tora aan

Wat doet de golel/golelet
a) hij/zij gaat rond met koekjes
b) hij/zij leest voor uit Tora
c) hij/zij past op de kinderen tijdens de dienst
d) hij/zij wikkelt de mappa om de Sefer Tora

Wat doen de leden van de kehilla?
a) een drasja houden
b) de kaarsen aansteken op vrijdagavond
c) de Aron Hakodesj openen en sluiten
d) alle drie de antwoorden zijn goed

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 1315 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register