Ajalugu: Question Preview (ID: 10093)


Below is a preview of the questions contained within the game titled AJALUGU: Tunne Interneti Ajalugu. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mis asi on Internet?
a) Miljoneid arvuteid ja servereid ühendav masinapark.
b) Internetiteenus
c) Endale kirja kirjutamine.
d) Ühes arvutis toimiv võrk.

Mitmest numbrist koosneb Internetti ühendatud arvuti aadress?
a) Ühest
b) Neljast
c) Kolmest
d) Kahest

Veebilehitseja kasutamist kutsutakse ...
a) ... brauseri rakendamiseks.
b) ... informatsiooni hankimiseks.
c) ... veebi loomiseks.
d) ... internetis surfamiseks.

Mis programm ei kuulu loetellu?
a) Netscape
b) Safari
c) Java
d) Opera

Interneti sünnikuupäev on ...
a) ... 26.juuli
b) ... 23.detsember
c) ... 1.jaanuar
d) ... 1.september

Kes leiutas elektronposti?
a) Ray Tomlinson
b) Tim Berners-Lee
c) Robert Kahn
d) Vint Cerf

Veebi kirjelduskeeleks ehk
a) PHP
b) HTTP
c) HTML
d) Java

Eesti domeenitüüp on
a) uk
b) ee
c) se
d) ru

FTP protokoll loodi
a) 1953
b) 1983
c) 1973
d) 1963

Esimene veebilehitseja oli
a) Netscape
b) Mozilla Firefox
c) Internet Explorer
d) Mosaic

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 10093 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register