Valisseadmed: Question Preview (ID: 5229)


Below is a preview of the questions contained within the game titled VALISSEADMED: Sisendseadmed Ja Valjundseadmed. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mis sead on number 1. all?
a) CDROM b) Disketiseade c) Kalkulaator d) Raal
Mis on pildil?
a) Kõrvaklapid b) Kõlarid c) Magnetofon d) Mobiil
Millise klahviga saab suuri tähti kirjutada?
a) Enter b) Tab c) Caps Lock d) Home
Mis avaneb hiire parema klahvi vajutamisel?
a) Hüpikmenüü b) Lehekülg c) Brauser d) Uus kaust
Mis on pildil?
a) Raal b) Kõlar c) Modem d) Hiir
Kui palju andmeid mahutab CD?
a) 650 kuni 700 MB b) 700 kuni 850 MB c) 850 kuni 900 MB d) 1 TB
Kas piltidel toodud printerid trükivad kahele poole korraga?
a) Jah b) Ei c) Võib-olla d) Õpetaja teab
Kui palju mahutab pildil olev seade?
a) 2 GB b) 700 KB c) 1,44 MB d) 1 TB
Kuidas nimetatakse vasakpoolset monitori?
a) LCD b) Kineskoop c) Plasma d) Ekraan
Mis on pildil?
a) Mälupulk b) CDROM c) Kõvaketas d) DVDROM
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 5229 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register