Disaini ABC: Question Preview (ID: 20986)


Below is a preview of the questions contained within the game titled DISAINI ABC: Disaini ABC .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Milline mõiste siit ei seostu sõnaga sümmeetria?
a) Tugevus b) Ilu c) Tõde d) Hea
Kus asub Islami arhitektuuri pärl Alhambra loss?
a) Egiptuses b) Saudi - Araabias c) Hispaanias d) Portugalis
Mis riik võttis esimesena kasutusele ISO paberisuurused?
a) Riik, mida siin kirjas pole b) Eesti c) USA d) Saksamaa
Mis vahe on kergetel ja rasketel värvidel?
a) Ühed on värvilised ja teised on hallikad värvid b) Ühed on heledad ja teised on tumedad värvid c) Ühed on tuletooni ja teised on jäätooni värvid d) Erilist vahet pole
Mis vahe on soojadel ja külmadel värvidel?
a) Ühed on värvilised ja teised on hallikad värvid b) Ühed on heledad ja teised on tumedad värvid c) Ühed on tuletooni ja teised on jäätooni värvid d) Erilist vahet pole
Mitu meelt on inimesel?
a) 5 b) 3 c) 4 d) 6
Mis on oluline kompositsioonivisandis?
a) Hea joonistusoskus b) Visand on hariliku pliiatsiga tehtud c) Visand on värvitud d) Visandi selgus
Mis on visuaalne keel?
a) Kujutletav keel b) Nähtav keel c) Viipekeel d) Mõni muu keel
Mille järgi on äratuntavad monumendid?
a) Raskuse b) Silueti c) Värvi d) Materjali
Mida pannakse tavaliselt ajalehe esikaanel esimesena tähele?
a) Ajalehe nime b) Värvi c) Pilti d) Suurt pealkirja uudisest
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 20986 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register