Vana-Kreeka: Question Preview (ID: 18239)


Below is a preview of the questions contained within the game titled VANA-KREEKA: Vana-Kreeka Kordamiseks. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kust sai Euroopa tsivilisatsioon alguse?
a) Kreeta saarelt b) Kreekast c) Egiptusest d) Mesopotaamiast
Mille poolest on kuulus Archimedes?
a) Leiutas kruvi. b) Oli kuulus matemaatik. c) Oli geograaf. d) Oli kirjanik.
Millist vana aja riike ei vallutanud Aleksander Suur?
a) Makedoonia b) Pärsia c) Foiniikia d) Egiptus
Kes oli vanaaja kuulus filosoof?
a) Pythagoras b) Herakles c) Hippokrates d) Eukleides
Millega ei tegeletud olümpiamängude esimesel päeval?
a) Viievõistlus. b) Ohvritalitlus Zeusi auks. c) Vande andmine. d) Poiste võistlused.
Kes kuulusid Ateenas kodanike hulka?
a) Kohaliku päritolu täiskasvanud mehed b) Võõramaalased. c) Naised. d) Orjad.
Millist lahingut ei peetud pärslaste vastu?
a) Gaugamela lahing. b) Maratoni lahing. c) Termopüülide kaitsmine. d) Salamise lahing.
Kes nendest ei ole Kreeka jumal?
a) Jupiter b) Poseidon c) Demeter d) Hephaistos
Kes oli Vana-kreeka kangelane?
a) Odysseus b) Zeus c) Leonidas d) Aleksander Suur
Kes nendest jumalatest oli veinijumal?
a) Dionysos b) Poseidon c) Artemis d) Hephaistos
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 18239 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register