Test Matist Ja Tiinast: Question Preview (ID: 15650)


Below is a preview of the questions contained within the game titled TEST MATIST JA TIINAST: Vasta Küsimustele. Vali õige Vastus. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mati õpib .....
a) halvasti, põhiliselt kahtedele ja kolmedele b) keskmiselt, enamasti kolmedele ja neljadele c) hästi, neljadele ja viitele d)
Tiina käib .....
a) ujumistreeningul b) iluuisutamistreeningul c) võrkpalli treeningul d) iluvõimlemistreeningul
Mati käib ....
a) poksi treeningul b) maadlusteeningul c) jalgpalli treeningul d) raskejõustiku treeningul
Tiina õpib ....
a) hästi, põhiliselt neljadele ja viitele b) keskmiselt, enamasti kolmedele ja neljadele c) väga hästi, ainult viitele d)
Matil on .....
a) huvitav iseloom b) lõbus iseloom c) tore iseloom d) raske iseloom
Matil on ....
a) hallid silmad ja heledad lokkis jüüksed b) helepruunid silmad ja tumedad lokkis juuksed c) helesinised silmad ja heledad sirged juuksed d) rohelised silmad ja heledad lühikised juuksed
Tiinal on ....
a) hea iseloom b) kerge iseloom c) keeruline iseloom d) lõbus iseloom
Mati on ....
a) tüse poiss b) sale poiss c) sportlik poiss d) kõhn poiss
Tiinal on ...
a) rohelised silmad ja lühikised ja tumedad juuksed b) hallid silmad ja pikad tihedad juuksed c) sinised silmad ja pikad heledad juuksed d) pruunid ja pikad heledad juuksed
Tiina on ....
a) sale neiu b) kõhn neiu c) tüse neiu d) sportlijk neiu
Mati on ....
a) 1. 52 cm pikk b) 1. 55 cm pikk c) 1. 58 cm pikk d) 1.59 cm pikk
Tiina on ...
a) 1. 65 cm pikk b) 1.70 cm pikk c) 1.68 cm pikk d) 1.69 cm pikk
Mati on ....
a) 6. klassi poiss b) 7. klassi poiss c) 8. klassi poiss d) 9. klassi poiss
Mati ja Tiina on ....
a) sõbrad b) tuttavad c) vend ja õde d) onu ja tädi
Mati ja Tiina elavad ....
a) Tallinnas b) Tartus c) Viljandis d) Pärnus
Tiina on ....
a) 9. klassi õpilane b) 10. klassi õpilane c) 11. klassi õpilane d) 12. klassi õpilane
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15650 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register