Prazgodovinska Umetnost, Splošno In Arhitektura: Question Preview (ID: 6981)


Below is a preview of the questions contained within the game titled PRAZGODOVINSKA UMETNOST, SPLOšNO IN ARHITEKTURA: Prazgodovinska Umetnost, Splošno In Arhitektura .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Prazgodovina se deli na, po vrstnem redu
a) paleolitik, mezolitik, neolitik, bronasto dobo in železno dobo
b) paleolitik, neolitik, mezolitik, bronasto dobo in železno dobo
c) neolitik, bronasto dobo, železno dobo, paleolitik in mezolitik
d) bronasto dobo, paleolitik, železno dobo, neolitik in mezolitik

Zaradi podnebnih razmerij se umetnost razvije na
a) jugu, (ledena doba) Namibija, Alžirija, JAR, Španija, J Francije
b) severu (globalno segrevanje) Finska, Švedska, Islandija
c) severu (svež zrak) Finska, Švedska, Islandija, Velika Britanija
d) zahodu, Mehika, Amerika, Peru

Poslikave so verjetno nastajale...
a) kolektivno, verjetno so imele kultni namen, saj so živeli v kočah ne v jamah
b) iz dolgčasa
c) za postavljanje pred drugimi, ki niso znali risati
d) kot izgovor, da jim ne bi bilo treba na lov

Stalna naselitev-poljedelstvo/živinoreja se pojavi
a) v kameni dobi v neolitiku
b) v kameni dobi v paleolitiku
c) v kameni dobi v mezolitiku
d) v rimskih časih

Umetnost v kameni dobi štejemo kot
a) obdobje materialne kulture, ni pisnih virov
b) obdobje pisnih virov
c) zelo stare poslikave, ki prinesejo zelo veliko denarja
d) obdobje konstantnega slikanja živali

Arhitekturo v prazgodovini delimo na...
a) kultne in bivalne prostore, glede na namembnost in naravne (jame) in umetne (hiše/koče)
b) visoko in nizko
c) arhitekturo in krajinsko arhitekturo
d) nebotičnike in počitniške hišice

jame so...
a) razvejani prostori z veliko hodnikov in dvoran, večinoma s prizori lova
b) dvorane s kapniki
c) zgodovinsko kultno nepomemben prostor
d) velike luknje, kamor lahko ponesreči padeš

Kdaj približno se pojavi megalitska kultura?
a) 2.000 pr.n.št. (menhir, dolmen, kromleh, več dolmenov v krogu=svetišče=STONEHENGE)
b) 3,123 pr.n.št. (menhir, dolmen, kromleh, več dolmenov v krogu=svetišče=STONEHENGE)
c) 3,000 pr.n.št. (menhir, dolmen, kromleh, več dolmenov v krogu=svetišče=STONEHENGE)
d) 1,500 pr.n.št. (menhir, dolmen, kromleh, več dolmenov v krogu=svetišče=STONEHENGE)

Kateri dve jami nosita poslikave iz prazgodovine?
a) Altamira (15,000-10,000 biki) in Lascaux (15,000-10,000 konji)
b) Škocjanske jame (14,000-10,000pr.n.št.sloni) in Altamira (15,000-10,000 biki)
c) Lascaux (15,000-10,000 konji) in Postojnska jama (14,500-11,500pr.n.št. človeška ribica)
d) Škocjanske jame (14,000-10,000pr.n.št.sloni) in Postojnska (14,500-11,500pr.n.št. človeška ribica)

Kaj je Çatalhöyük?
a) prvo strnjeno naselje, hiše so ena zraven druge, ni ulic, ni oken, vrata so na strehi, notri freske
b) turška beseda za KAKO SI
c) pikanten turški namaz iz kumaric, jagnjetine, čebule in jogurta
d) strnjeno naselje, hiše so ena zraven druge, ni ulic, ni oken, vrata so na strehi, notri freske

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6981 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register