Türkçe Question Preview (ID: 6933)


Aslı OZER. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Hangi kelimede vurgu ilk hecede değildir?
a) Cocukca
b) Kapkara
c) Bilmiyorum
d) Erzurum

Asagıdakilerden hangisinde ünsüz düşmesi vardır?
a) İncecik
b) Ufacık
c) Biricik
d) Azıcık

Hangi şıkta rahat kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a) Rahat edeceğini söylemiştim sana.
b) İnsanın rahatını kaçırmayın
c) Ne rahat insansın!
d) Rahat bir saat sürer oraya varmaları.

-lik eki hangisine gelirse soyut bir isim oluşturur?
a) Söz
b) Çiçek
c) Çalışkan
d) Perde

Özelden genele sıralama yapıldığında en sonda hangisi olur?
a) Canlı
b) Meşe
c) Ağaç
d) Varlık

Hangi cümle farklı bir noktalama işareti alır?
a) Halam mı geldi
b) Zili kim çalmış
c) Bu yediğin kaçıncı börek
d) İster misin tam yemeğe başlayınca çıkagelsinler

Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
a) Türkiye\'nin başkenti Ankara\'dır.
b) Dayım İzmir de bir hafta kaldı.
c) Şimdi de Almanca öğreniyor.
d) Defterimi de Ayşe\'ye verdim.

Hangi cümlede çatlamak mecaz anlamda kullanılmıştır?
a) Dudakları susuzluktan çatlamış.
b) Kıskançlıktan çatlamış.
c) Yumurta haşlanırken çatlamış.
d) Gözlüğümün camı çatladı.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi somuttur?
a) uyku
b) bulut
c) hava
d) umut

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması vardır?
a) Ben dünyadan habersiz bir çocuğum kayıp zıpzıplarımı arıyorum.
b) Çiçekler kadar boy boy, renk renk beyitler yazmak dize dize.
c) İçliyimdir herkes kadar düşündürür beni de şu gökyüzü
d) Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6933 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register