Oefen: Question Preview (ID: 6139)


Below is a preview of the questions contained within the game titled OEFEN: Demo .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

De toegevoegde waarde van Hema is 3.800.000. De inkop is 1.000.000. Aan lonen is er 800.000 betaald. e omzet van de Hema is:
a) 4.100.000
b) 4.600.000
c) 4.900.000
d) 5.700.000

een voorbeeld van productie die niet wordt meegeteld bij het bbp, maar wel de welvaart verhoogt is,
a) bejaardenzorg door verplegers
b) de productie van varkensvlees
c) het geven van bijles van 30 euro per uur
d) vrijwillig een website bouwen

Welke productiefactoren onderscheiden we?
a) arbid, ondernemerschap en machines
b) arbeid, machines, ondernemerschap en natuur
c) arbeid, kapitaalgoederen, ondernemerschap en natuur
d) arbeid, geldkapitaal, natuur en ondernemerschap

Wat is geen conjunctuur indicator?
a) bbp
b) producentenvertrouwen
c) consumentenvertrouwen
d) rente

Hoe bereken je het reele inkomen ?
a) index nominaal inkomen / prijsindex
b) prijsindex / index nomiaal inkomen
c) index nominaal inkomen / index nominaal inkomen jaar geleden
d) index nominaal inkomen jaar geleden / index nominaal inkomen

De prijs van een verrassingsei is 2 euro incl 19% BTW. Bereken de prijs ecl BTW
a) 2,40
b) 1,80
c) 1,65
d) 1,45

Wie is een belangrijke econoom?
a) Keynes
b) Smith
c) ten Kate
d) Edwin de Haan

Wat is secundair inkomen?
a) loon + winst + huur
b) Loon + winst + huur - belasting
c) Loon + winst + huur - belasting + uitkering
d) Loon + winst + huur - belasting + uitkering + overdrachtsinkomen

Wat gebeurt er met de omzet als de prijs stijgt en het product inelastisch is?
a) de omzet blijft gelijk
b) de omzet stijgt
c) de omzet daalt
d)

Wat is welvaart ?.
a) alle binnenlandse productie
b) het bevredigen van behoeften
c) De hoogte van het nationaal inkomen
d) hoeveel producten je kan kopen

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6139 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register