คำ กลุ่มคำ Question Preview (ID: 55171)


รวมเกมการสอนช่วงโควิด19.

คำว่า พระพายหมายถึงอะไร
a) ลม
b) คลื่น
c) เรือ
d) ไม้พาย

ข้อใดมีคำที่มีความหมายครอบคลุมคำอื่น
a) ทหาร
b) พัดลม
c) ไฟฟ้า
d) เครื่องสำอาง

แดดรอนรอนเมื่อทินกรจะลับจากเมฆา จากบทเพลงของต้นคำว่าทินกรหมายถึงอะไร
a) เทวดา
b) ดวงอาทิตย์
c) ลม
d) พระจันทร์

๕. ข้อใด ไม่มี ความหมายโดยนัย
a) เด็ก ๆ แกใช้มือขวาเขียนหนังสือ
b) งานที่เป็นความลับต้องใช้มือขวาเป็นผู้ทำ
c) มือขวาของสมศักดิ์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
d) ผู้อํานวยการใช้มือขวาของท่านทำงานชิ้นสำคัญนี้

๖. คำในข้อใดแม้จะสลับที่กันก็ไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป
a) แข้งขา เหลวแหลก
b) ใจดี น้ำลาย
c) ลูกเลี้ยง ใจอ่อน
d) น้ำตก เข็มกลัด

“พิมประภาเป็นคนเก่ง นอกจากเก่งแล้วเธอยังมีความสวย ทั้งรูปร่าง หน้าตา กริยา มารยาท ตลอดจนการพูดจา พิมประภามีความหวังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เธอมีความหวังว่าเธอจะเป็นดาวของคณะที่เธอเรียนให้ได้” จากข้อความนี้ ข้อใดมีความหมายโดยนัย
a) เก่ง
b) รูปร่าง
c) หน้าตา
d) ดาว

๒. คำในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
a) กระปรี้กระเปร่า - เซื่องซึม
b) อยากได้ - กระหาย
c) เห็นรางเลือน - เห็นถนัด
d) ยุ่งเหยิง - เรียบร้อย

๔. ข้อใดสื่อความหมายได้ทั้งความหมายนัยตรงและนัยประหวัด
a) ไฟฉันดับแล้ว
b) ฉันดับไฟแล้ว
c) ไฟดวงนั้นดับแล้ว
d) ดับไฟดวงนั้นหน่อย

๓. ข้อใดใช้คำสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด
a) ถ้าคุณแม่เผอเรอเมื่อไหร่ ฉันจะหนีไปเที่ยว
b) หมายกำหนดการเรื่องที่พักของพวกเราออกมาแล้ว
c) น้องเดินไปโรงเรียนด้วยเท้า
d) เรือเอียงวูบเพราะผู้โดยสารลุกขึ้นพร้อมกัน

ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง
a) เขาเรียนหนังสือไม่เก่งเพราะภูมิฐานไม่ดี
b) เขาได้นำปัญหาต่างๆ มาเผยแผ่ให้สังคมรู้
c) ลัทธินี้เป็นภัยต่อชาวไทยทั้งมวล
d) หล่อนไม่ชอบพอเด็กคนนี้นัก

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 55171 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register