Βρείτε τα συνώνυμα και τα αντίθετα Question Preview (ID: 39838)


3η ενότητα γλώσσας Α γυμνασίου. Λεξιλόγιο περιγραφής τοπίου.[print questions]

πολυσύχναστη γειτονιά: συνώνυμο της λέξης ''πολυσύχναστη''
a) επισκέψιμη
b) κοινωνική
c) κεντρική
d)

πολυσύχναστη γειτονιά: αντίθετο της λέξης ''πολυσύχναστη''
a) απομονωμένη
b) συνοικιακή
c) κοσμική
d)

απομονωμένη παραλία:αντίθετο της λέξης''απομονωμένη''
a) κοσμική
b) κοινωνική
c) αποκομμένη
d)

απομονωμένη παραλία:συνώνυμα της λέξης''απομονωμένη''
a) ερημική
b) ακατοίκητη
c) άδεια
d)

πανέμορφες παραλίες: αντίθετο της λέξης''πανέμορφες''
a) κακάσχημες
b) κακοτράχαλες
c) υπέροχες
d)

πανέμορφες παραλίες: συνώνυμο της λέξης''πανέμορφες''
a) καλές
b) γραφικές
c) κοσμικές
d)

πλούσια βλάστηση: αντίθετο της λέξης- πλούσια-
a) αραιή
b) φτωχή
c) ξερή
d)

πλούσια βλάστηση: συνώνυμο της λέξης- πλούσια-
a) πυκνή
b) φτωχή
c) πληθωρική
d)

ήρεμη θάλασσα: συνώνυμο της λέξης''ήρεμη''
a) γαλήνια
b) καλή
c) χαλαρή
d)

ήρεμη θάλασσα: αντίθετο της λέξης''ήρεμη''
a) ανταριασμένη
b) θυμωμένη
c) βρώμικη
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 39838 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register