Paises Hispano Hablantes Question Preview (ID: 26192)


21 Paises Hispano Hablantes. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Argentina esta......
a) América de Norte
b) America Central
c) Europa
d) America del Sur

Costa Rica
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) America del Sur

Guatemala
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) America del Sur

Panamá
a) América del Norte
b) América Central
c) Europa
d) America del Sur

La República Dominicana
a) América del Norte
b) El caribe
c) Africa
d) Europa

Bolivia
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) America del sur

Cuba
a) América del Norte
b) El caribe
c) Europa
d) America del Sur

Honduras
a) América del Norte
b) América Central
c) Europa
d) America del Sur

Paraguay
a) America del Sur
b) America del Norte
c) America Central
d) Europa

El salvador
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) El caribe

Chile
a) America Central
b) América del Norte
c) Europa
d) América del sur

Ecuador
a) América del Norte
b) America del Sur
c) El Caribe
d) Europa

México
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) El caribe

Perú
a) América del Norte
b) America Central
c) Europa
d) America del Sur

Uruguay
a) America del Sur
b) América del Norte
c) America Central
d) Europa

Colombia
a) América del Norte
b) America Central
c) America del Sur
d) El caribe

España
a) Europa
b) El caribe
c) Africa
d) America Central

Nicaragua
a) Europa
b) América Central
c) El caribe
d) Africa

Puerto Rico
a) El caribe
b) Africa
c) Europa
d) América del Norte

La capital de Costa Rica
a) San José
b) Ciudad de México
c) La Habana
d) San Juan

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 26192 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register