Античност: Question Preview (ID: 24569)


Below is a preview of the questions contained within the game titled Античност: Отбор: ВСИЧКО КОЗ - Весела, Дебора, Мирослав, Мартин Р. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Коя известна сграда се смята за шедьовър на древногръцката архитектура?
a) Партенон
b) Пантеон
c) Мезон Каре
d) Храмът в Едфу

На мястото на кой днешен български град се е намирало античното селище Скаптопара?
a) Асеновград
b) Благоевград
c) Бургас
d) Пловдив

Коя древна страна за пръв път използва корабни платна?
a) Древен Рим
b) Персия
c) Древна Гърция
d) Египет

Приблизително колко години пр. Хр. започва античната епоха?
a) 2000
b) 2500
c) 1000
d) 500

Периодът на Тъмните векове в историята на Древна Елада започва с нашествието на:
a) Ахейците
b) Минойците
c) Дорийците
d) Микенците

Преселението на ахейци в Мала Азия през 12. хил.пр.Хр. е известно като:
a) Нашествие на хиксосите
b) Велика Гръцка колонизация
c) Велико преселение на народите
d) Йонийска колонизация

Причина за избухването на Троянската война била:
a) Разселването на елините, известно още като Великата колонизация
b) Стремежът на троянците да сложат ръка върху железните залежи на Пиринеите
c) Стремежът на ахейците да установят контрол върху търговията през Дарданелите
d) Отвличането на съпругата на Агамемнон-Елена, от троянския принц Парис

Откривателят на Лъвската порта в Микена е :
a) Омир
b) Хайнрих Шлиман
c) Майкъл Вентрис
d) Артър Евънс

Най-голямото златно тракийско съкровище е:
a) Рогозенското съкровище
b) Панагюрското съкровище
c) Вълчитрънското съкровище
d) Кралевското съкровище

През кой век пр. Хр. хората се научили да добиват и обработват металите мед и злато:
a) V
b) IV
c) ІІІ
d) ІІ

Кой е легендарния основател на града Рим(Roma) :
a) Нума Помпилий
b) Рем
c) Ромул
d) Анк Марций

Преобладаващите становища за прародината на България е, че тя се е намирала в кой континент :
a) Южна Америка
b) Европа
c) Северна Америка
d) Азия

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 24569 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register