Muusika: Question Preview (ID: 15857)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MUUSIKA: Küsimused. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kellele on põhiliselt suunatud Popmuusika?
a) vanadele
b) noortele
c) beebidele
d) täiskasvanutele

Mis aastal tekkis Popmuusika?
a) 1950
b) 1983
c) 1967
d) 1971

Kus tekkis Popmuusika?
a) Ameerikas
b) Suurbritannias
c) Aafrikas
d) Türgis

Tüüpiline popmuusikateos on...?
a) tants
b) laul
c) rääkimine
d) räppimine

Kui pikad on tavaliselt popmuusika laulud?
a) kuue-seitsme minuti vahele
b) ühe-kahe minuti vahele
c) kahe-kolme minuti vahele
d) kümne-kaheteistkümne minuti vahele

Mida käsitlevad tänapäeva poplaulude sõnad?
a) vihkamist
b) pettust
c) viha ja sõimu
d) armastust ja romantikat

Kus tekkis the Beatles?
a) Suurbritannias
b) Ameerika Ühendriikides
c) Indias
d) Austraalias

Millal sündis Rock n Roll?
a) 1940
b) 1936
c) 1987
d) 1956

Kus on Rock n Roll sündinud?
a) Eesti
b) USA
c) Venemaa
d) Norra

Millal muutus Rock n Roll populaarseks?
a) 1960
b) 1950
c) 1955
d) 1968

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15857 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register