Lagu Kebangsaan: Question Preview (ID: 32866)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LAGU KEBANGSAAN: Lagu Kebangsaan .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Apakah sikap yang harus ada dalam diri setiap rakyat bagi menjamin kesejahteraan hidup?
a) Sombong b) Pemarah c) Bekerjasama d) Angkuh
Bagaimanakah cara anda menunjukkan taat setia kepada negara?
a) Saling menghormati antara satu sama lain b) Menyanyikan lagu negaraku tanpa berdiri tegak c) Memburuk-burukkan nama negara d) Memburuk-burukkan nama raja
Mengapakah setiap rakyat harus berpegang teguh kepada ajaran agama dan taat kepada tuhan?
a) Membimbing kearah kebaikan b) Merosakkan akhlak dalam diri c) Menggalakkan rasa cemburu dalam diri d) Menunjukkan kebaikan kepada orang lain
Apakah maksud seni kata lagu Negaraku yang ketiga dalam video yang ditayangkan?
a) Menyeru rakyat daripada pelbagai kaum dan agama supaya bersatu padu b) Memohon rahmat dan perlindungan daripada tuhan untuk raja supaya selamat memerintah negara c) Taat kepada raja dan negara d) Berdoa kepada tuhan untuk keselamatan negara
Mengapakah kita perlu mengenali budaya dan adat kaum lain?
a) Meningkatkan rasa iri hati dalam diri b) Membandingbeza kaum lain dengan kaum diri sendiri c) Mengelakkan buruk prasangka d) Menggalakkan perasaan cemburu dalam diri
Mengapakah sikap rasis perlu dielakkan dalam setiap kaum
a) Meningkatkan semangat berkelompok dalam diri b) Meningkatkan rasa cemburu terhadap kaum lain c) Menggalakkan sesuatu kaum memandang serong kaum lain. d) Mengelakkan rusuhan berlaku
Mengapakah ziarah-menziarahi perlu diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia?
a) Mengeratkan silaturahim b) Mencari kelemahan orang lain c) Mengumpat orang lain d) Mengalakkan fitnah memfitnah
Berapakah jumlah baris lirik lagu Negaraku tanpa ulangan?
a) 7 b) 8 c) 10 d) 12
Mengapakah sebuah negara yang aman dan damai dapat menjamin kesejahteraan penduduk?
a) Rakyat saling memandang rendah antara satu sama lain b) Tidak wujud unsur rasis dalam diri c) Rakyat rasa megah dengan diri d) Tidak mahu berkongsi pendapat antara satu sama lain
Apakah nama lagu kebangsaan
a) Jalur Gemilang b) Bumi Kenyalang c) Negaraku d) Ibu Pertiwiku
Apakah baris lagu Negaraku yang kelima?
a) Rahmat bahagia b) Raja kita c) Selamat bertakhta d) bertakhta
Apakah yang akan terjadi kepada negara sekirannya rakyat Malaysia tidak menghormati pemimpin?
a) Negara dalam keadaan harmoni b) Negara berkembang pesat c) Negara aman damai d) Negara kucar kacir
Mengapa pentingnya agama dalam kehidupan?
a) Membuat kita kaya raya b) Menjadi petunjuk dalam kehidupan c) Mewujudkan sikap iri hati dalam diri d) Membawa ke arah jalan yang salah
Mengapakah rakyat Malaysia harus bersatu padu antara satu sama lain?
a) Mewujudkan suasana yang harmoni b) Mewujudkan perselisihan faham c) Mewujudkan unsur rasis terhadap kaum lain d) Mewujudkan iri hati antara satu sama lain
Apakah baris lagu Negaraku yang pertama?
a) Tanah tumpahnya darahku b) Negaraku c) Rahmat Bahagia d) Raja kita
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 32866 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register