HARIDUSELU: Question Preview (ID: 29015)


Below is a preview of the questions contained within the game titled HARIDUSELU: HARIDUS .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

HARIDUSELU KESKUS
a) KIRIK b) POOD c) RAAMATUKOGU d) TURG
ÕPPEKEEL KESKAJAL
a) LADINA b) SAKSA c) VENE d) EESTI
ÕPPEKEEL PÄRAST REFORMATSIOONI
a) EMAKEEL b) LADINA c) SAKSA d) VENE
MITU KOOLITÜÜPI OLI?
a) 3 b) 2 c) 1 d) 4
LIIVIMAA KROONIKA AUTOR
a) B. RUSSOW b) M.LUTHER c) H.SUSI d) J.KOELL
KELLELE LÕUNA -EESTI KUULUS?
a) POOLA b) ROOTSI c) TAANI d) SAKSAMAA
KUST TULID JESUIIDID?
a) POOLA b) TAANI c) ROOTSI d) SAKSAMAA
KUS JESUIIDID TEGID KOOLI?
a) TARTU b) TALLINN c) NARVA d) PÄRNU
JESUIIDID LÕID
a) TÕLKIDE SEMINARI b) HOTELLI c) SPORDIVÄLJAKU d) APTEEGI
TÄNU REFORMATSIOONILE SÄILIS
a) EESTI KEEL b) SAKSA KEEL c) LADINA KEEL d) LIIVI KEEL
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 29015 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register