Lectura De Vacanta: Question Preview (ID: 26945)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LECTURA DE VACANTA: Prin Prezentul Test, Se Verifica Lecturile Suplimentare .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Nechifor Lipan este protagonistul operei
a) Baltagul b) Miorita c) Doua loturi d) Lacul
Romanul ,, Capitan la 15 ani,, are autorul
a) Jules Verne b) Jules Renard c) Radu Tudoran d) Ion Creanga
Finalul baladei Miorita prezinta
a) Moartea oitei b) Moartea ciobanasului vrancean c) Moartea maicutii batrane d) Nu are loc nicio moarte
In fabula ,, Bivolul si cotofana', morala face referire la
a) caracterul duplicitar al oamenilor b) cei puternici ii exploateaza pe cei slabi c) nu exista egalitate intre oameni d) minciuna are picioare scurte
Imn lui Stefan cel Mare celebreaza 400 de ani de la infiintarea
a) Manastirii Putna b) Manastirii Dervent c) Manastirii Voronet d) Manastirea Dintr-un lemn
Balada ,, Constantin Brancovanu '' este o creatie
a) dramatica b) epica c) lirica d) lirico-epica
Vasile Alecsandri a preferat descrierea
a) Peisajului citadin b) Peisajului urban c) Portrelor de dascali d) Peisajelor nocturne / diurne
Iliada este o epopee atribuită lui
a) Plutarh b) Homer c) Esop d) Diogene
Cezar Petrescu a portretizat
a) Un catel b) Un circar c) Un urs d) Un pisoi
Genul liric are ca mod de expunere
a) naratiunea b) dialogul c) descrierea d) monologul
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 26945 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register