Leiutised: Question Preview (ID: 18410)


Below is a preview of the questions contained within the game titled LEIUTISED: Leiutised .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kes leiutas esimese lennuvõimelise jõuallika (lennuki)?
a) vennad Wrightid b) Thomas Alva Edison c) Albert Einstein d) Johannes Gutenberg
Mille leiutas Johannes Gutenberg aastal 1439?
a) Patarei b) Trükimasina c) Hõõglambi d) Pastapliiatsi
Millised olid esimesed hambaharjad?
a) Vatitups sõrme otsas b) Pehmendatud otsaga niiske puupulk c) Alles hiljuti hakati hambaid pesema d) Samasugused nagu praegusel ajal
Kes leiutas esimese bensiinimootoriga auto?
a) Henry Ford b) Karl Benz c) Bristolis firma FrySons d) Loeb Strauss
Mis eesmärgiga leiutati teksapüksid?
a) Naistele, et neil oleks võrdsustunne meestega b) Igapäevariietuseks c) Itaalia meremeeste jaoks, et neil oleksid vastupidavad ja mugavad tööpüksid d) Teksapüksid leiutati nö juhuslikult
Mis on Braille kiri?
a) Kiri Braille saadikule, milles taodeldakse sõjavangide päästmist b) Klaviatuurilt kümne sõrmega pimesi sisestatav masinakiri c) Teatud viisil liikumine d) Vaegnägijatele mõeldud punktkiri
Kes tegi esimese telefonikõne ja kellele?
a) Alexander Graham Bell tegi kõne enda assistendile, kes oli kõrvaltoas b) Alexander Graham Bell tegi kõne enda emale c) Shakespeare tegi kõne enda assistendile, kes oli kõrvaltoas d) Thomas Watson tegi kõne Alexander Graham Bellile
Mis leiutisega on tegemist: 19.sajandil leiutatud kaherattaline inimjõul edasiliikuv sõiduvahend.
a) Jalgratas b) Mootorsaan c) Auto d) Tõukeratas
Milline kell leiutati kõige hiljem?
a) Päikesekell b) Äratuskell c) Pulsikell d) Veekell
Millest oli kõige esimese kinoseansi film?
a) Kuidas naine jätab hüvasti enda sõjaväelasest mehega b) Kuidas rong saabub jaama c) Kuidas vahetada kella patareid d) Kuidas raudteejaamahoone plahvatab
Kelle jaoks leiutati esimene pastapliiats ja miks?
a) Lendurite tarbeks, sest pastapliiatsiga saab kirjutada ka kõrgel õhus b) Lendurite tarbeks c) Kalurite tarbeks, et saaks kirjutada ka niisketes oludes d) Ajalehetoimetuse tarbeks, et saaks kiiresti ajalehti kirjutada
Millise leiutise areng on lihtsustanud meresõitjate elu?
a) Kompass b) Pastapliiats c) Trükimasin d) Lambipirn
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 18410 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register