Mäng: Question Preview (ID: 16901)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MäNG: Geograafia Mäng Eesti Kohta. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mitu tundi paistis päike 2011.aastal Roomassaares?
a) 2103 tundi b) 2440 tundi c) 2226 tundi d) 2500 tundi
Kus mõõdeti Eestis kõige kõrgem õhutemperatuur
a) Võrus b) Valgas c) Tallinnas d) Jõgeval
Mis on Eestis olnud kõige külmeme temperatuur
a) -42c b) -43c c) -50c d) -39c
Kui kõrge on Suur Munamägi
a) 320m b) 318m c) 324m d) 364m
Mis on Eesti pikim jõgi?
a) Pärnu jõgi b) Narva jõgi c) Võhandu jõgi d) Suur Emajõgi
Mis järv on Eestis suuruselt teisel kohal?
a) Võrtsjärv b) Peipsi c) ülemiste d) Narva veehoidla
Kus riigis asub Tallinn?
a) Venemaa b) Läti c) Eesti d) Leedu
Mis on läänemere suurim sügavus?
a) 1992m b) 5542m c) 100m d) 459m
Millises kliimavöötmes asub Eesti?
a) Parasvöötmes b) Lähis troopilises c) Polaarses d) Troopilises
Millisest hoovusest on Eesti kliima mõjutatud?
a) Põhjamere b) Lõuna-Atlandi c) Põhja-Atlandi d) Soome lahe
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 16901 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register