Jalgpall: Question Preview (ID: 15829)


Below is a preview of the questions contained within the game titled JALGPALL: :) .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Kaua kestab üks jalgpallimatš?
a) 80 min b) 45 min c) 60 min d) 90 min
Kaua kestab poolaegade vaheline paus?
a) 30 min b) 10 min c) 15 min d) 20 min
Mida tähistab kollane kaart?
a) Mängust eemaldamist b) Hoiatust c) Tublit mängu d) Väravat
Kus sai jalgpall alguse?
a) Hiinas b) Jaapanis c) Koreas d) Euroopas
Millal kujunes välja jalgpall?
a) 5-6 Ekr b) 2-3 Ekr c) 1 Ekr d) 100
Mitu meeskonda mängib ühel matšil?
a) 3 b) 1 c) 2 d) 4
Mitu liiget on ühel meeskonnal platsil?
a) 10 b) 11 c) 15 d) 5
Kus toimub mängu lahtilöök?
a) Platsi keskpunktist b) Väravaposti kõrvalt c) Platsi nurgast d) Platsi äärest
Kes jälgib mängu reeglite täitmist
a) Kloun b) Treener c) Mängija d) Kohtunik
Mis on mängu eesmärk?
a) Saada pall nurka b) Saada pall väravasse c) Seista paigal d) Joosta ringi
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15829 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register