PERIBAHASA: Question Preview (ID: 15398)


Below is a preview of the questions contained within the game titled PERIBAHASA: Mencari Makna Bagi Peribahasa Yang Diberikan. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Gulung Tikar
a) Peniaga yang berjaya membuka cawangan baru b) Peniaga yang menanggung kerugian besar c) Peniaga yang menang anugerah d) Peniaga yang mendapat untung besar
Jadi Air
a) Cair b) Beku c) Kaku d) Tumpah
Angkat kaki
a) Meninggalkan tempat dengan segera b) Duduk diam-diam di satu tempat c) Mencari ilham di pantai d) Melompat-lompatkan kaki
Puteri Lilin
a) Orang yang tidak tahan panas b) orang yang tidak tahan sejuk c) Orang yang paling suka panas d) Orang yang sentiasa kesejukan
Makan angin
a) Belajar b) Melancong c) Minum d) Makan
Ringan Tulang
a) Rajin membantu membuat kerja b) Malas membuat kerja c) Bekerja sambil lewa d) Bekerja dengan marah-marah
Langkah seribu
a) Lari dengan perlahan-lahan b) Lari daripada masalah c) Lari-lari anak d) Lari dengan sekuat-kuat hati
Anak Itik
a) Anak saudara b) Anak angkat c) Anak pertama d) Anak sendiri
Mencurah air ke daun keladi
a) Memberi nasihat kepada orang yang tidak mahu mendengar nasihat b) Menyiram pokok keladi dengan air bersih c) Memberi nasihat kepada orang yang sudi mendengar nasihat d) Membuang air merata-rata tempat
Ajak-ajak ayam
a) Ajakan yang bersungguh-sungguh b) Tulisan yang mudah dibaca c) Ajakan yang tidak bersungguh-sungguh d) Tulisan yang sukar dibaca
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 15398 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register