Raamattutieto: Question Preview (ID: 14838)


Below is a preview of the questions contained within the game titled RAAMATTUTIETO: Kertauksen Tueksi .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mitä tarkoittaa Raamatun kaanon?
a) Ohjeellista pyhien kirjojen kokoelmaa b) Psalmien ketjulaulua c) Raamatun ulkopuolisia kirjoja d) lakeja Ja määräyksiä
Mikä seuraavista asioista ei liity pakkosiirtolaisuuteen?
a) Profeettojen julistus b) Assyria ja Babylonia c) Ensimmäisen temppelin tuho d) Juutalaisuuden muutos uhriuskonnoksi
Kuka seuraavista ei kuulu patriarkkoihin?
a) Jaakob b) Mooses c) Joosef d) Abraham
Kenet Abraham melkein uhrasi?
a) Iisakin b) Ismailin c) Saaran d) tyttärensä
Mikä kirja Raamatussa kertoo miehityksen kauhuista?
a) Jobin kirja b) Genesis c) Valitusvirret d) Laulujen laulu
Kuka Raamatun henkilö joutui kalan vatsaan?
a) Miika b) Hesekiel c) Joona d) Salomo
Mikä evankeliumi kirjoitettiin ensiksi?
a) Matteus b) Markus c) Luukas d) Johannes
Kuka evankelistoista ei kuulu synoptikkoihin?
a) Matteus b) Markus c) Luukas d) Johannes
Kenen lähetysmatkoista Apostolien teot kertoo?
a) Jeesus b) Tuomas c) Johannes d) Paavali
Kuka kirjoitti ilmestyskirjan
a) Johannes b) Pietari c) Paavali d) Magdalan Maria
Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 14838 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register